آرشیو ماهانه: سپتامبر 2019

روشهای مذاکره برای فروش خانه در کانادا

روشهای مذاکره برای فروش خانه در کانادا در املاک و مستغلات، مذاکره از طریق پیشنهاد متقابل انجام می شود. پس از اینکه یک خریدار پیشنهاد را ارائه می دهد، شما می توانید قبول کنید، رد کنید یا همانطور که در بیشتر موارد اتفاق می افتد، آن را با پیشنهاد متقابل خود پاسخ دهید. بهترین راه […]

read more »
Call Now Button