روشهای مذاکره برای فروش خانه در کانادا

روشهای مذاکره برای فروش خانه در کانادا

در املاک و مستغلات، مذاکره از طریق پیشنهاد متقابل انجام می شود. پس از اینکه یک خریدار پیشنهاد را ارائه می دهد، شما می توانید قبول کنید، رد کنید یا همانطور که در بیشتر موارد اتفاق می افتد، آن را با پیشنهاد متقابل خود پاسخ دهید. بهترین راه برای اطمینان برای به دست آوردن آنچه شما نیاز دارید این است که ابتدا بدانید که به چه چیزهایی نیاز دارید. موارد لازم و غیر مهم را برای آنها ذکر کنید. این امر باعث می شود که بدانید چه زمانی محکم بایستید و چه موقع سازش کنید. فراتر از آن، در مورد نکاتی که برای شما مهم نیستند، امتیازنامه کسب کنید.

خرید و فروش ملک در کانادادر اینجا قصد داریم روشهای مذاکره برای فروش خانه در کانادا را شرح دهیم و یک مرور کلی درباره چگونگی تمرکز در هنگام بررسی یک پیشنهاد و نحوه ارائه پیشنهاد متقابل ارائه شده است:

بیشتر از قیمت را در نظر بگیرید.

توجه شما احتمالاً به مبلغ دلاری که در ابتدا پیشنهاد می شود جلب می شود. این مبلغ به طور معمول عددی است که هم خریدار و هم فروشنده بیشتر به آن توجه دارند. با این حال، این مورد لزوما مهمترین عامل نیست. به عنوان یک فروشنده، مهمترین مورد برای شما سود خالص شما از معامله است. گاهی از طریق نهایی کردن هزینه ها، مالیات ها یا هرگونه هزینه دیگر، یک خریدار می تواند پیشنهاد مناسب با سود بیشتری را از خریدار دیگر دریافت کند حتی اگر قیمت پایین بیاید. بنابراین، قبل از نتیجه گیری، به آنچه که خریدار درباره مبلغ پیشنهاد می کند، توجه داشته باشید.

خانم سما شیرازی در خصوص خرید و فروش ملک در کانادا در این مقاله توضیحات بسیار کاربردی را ارائه می کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره در این خصوص با خانم سما شیرازی کارشناس خرید و فروش ملک در کانادا با شماره های Phone: +1 (905) 695-7888 و Fax: +1 (905) 695-0900 تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید از طریق اینستاگرام با ایشان در ارتباط باشید.

به ارقام بیرون نگاه کنید.

عوامل زیادی وجود دارد که باید فراتر از قیمت خانه به آنها توجه کنید. اگر برای خرید خانه جدید خود نیاز به حرکت سریع یا نیاز به مدتی زمان دارید، امکان تعیین موعد مقرر یک مزیت بزرگ است. این موردی است که شما می توانید از طریق بخش مرتبط با قراردادها تعیین کنید. شما همچنین تمایل خواهید داشت به شرایط احتمالی موجود توجه زیادی داشته باشید. پیشنهاد خریدار می تواند مشروط به اینکه آنها خانه فعلی خود را بفروشند، تأمین مالی کنند، بتوانند در مدت زمان مشخصی وارد شوند و بازرسی داشته باشند.

خرید و فورش ملک در کانادا

خرید و فورش ملک در کانادا

هدف از توافق برد-برد است.

همان طور که پیشنهادات متقابل از آنچه که برای شما اهمیت دارد را به دست می آورید، مطمئن شوید که امتیازاتی را که دریافت می کنید باعث شوند تا کارها عادلانه صورت گیرند. در حقیقت ایجاد پویایی در زمان و کارها باعث می‌شود هر دو طرف مشتاق همکاری و رسیدن به توافق باشند.

پاسخ

3 × 1 =

Call Now Button